پنج شنبه, 01 آذر 1397 06:13

دوام ژئوممبرین

هر پدیده ای که منجر به از بین رفتن زنجیره پلیمری جمع برمی گردد از قبیل شکستن پیوند ها از بین رفتن مواد افزودنی و یا تخریب باید به عنوان یک عامل در خصوص عملکرد بلندمدت جامعه بر آن مورد بررسی قرار گیرد.
نگرانی های بالقوه بسیاری در این زمینه وجود دارد این در حالی است که هر یک از این نگرانی‌ها به خصوصیات مواد مورد استفاده در ژئوممبران مرتبط می باشند و روند رفتار عمومی این مواد باعث خواهد شد ژئوممبران در طول زمان در اثر فشار تنش‌ها ترد و شکننده گردد۰
این تغییرات باعث تغییرات مشخصات مکانیکی متعددی در ژئوممبران خواهد شد از جمله کاهش ازدیاد طول در نقطه گسیختگی، افزایش مدول الاستیسیته، افزایش (و سپس کاهش) تنش در گسیختگی و کاهش کلی انعطاف پذیری.
بدیهی است برای نظارت بر روند تخریب زنجیره پلیمری ژئوممبران می توان بسیاری از خواص فیزیکی و مکانیکی آن را مورد بررسی قرارداد.

قرار گرفتن در معرض نور ماورا بنفش
تخریب رادیواکتیو
تجزیه بیولوژیکی(حیوانات،قارچ ها یا باکتری ها)
تخریب شیمیایی
رفتار حرارتی(گرما یا سرما)
تخریب اکسیداتیو

منتشر شده در دوام ژئوممبرین
پنج شنبه, 01 آذر 1397 06:23

طول عمر ژئوممبرین

 

ژئوممبرن ها بقدری آهسته تجزیه میگردند که تاکنون رفتار و طول عمر آنها مشخص نگردیده است بنابراین تست تسریع شده به واسطه استرس زیاد، درجه حرارت بالا و یا مایع تهاجمی تنها راه تعیین چگونگی رفتار این مواد در درازمدت می‌باشد
روش های پیش بینی طول عمر ژئوممبران هز ابزارهای ذیل برای تفسیر داده ها استفاده می کنند:

آزمایش محدودیت استرس: روشی که توسط صنعت لوله سازی پلی اتیلن ایالات متحده برای تعیین مقدار تنش طراحی پایه مورد استفاده قرار می گیرد.
روش نرخ فرآیند: روشی که درصنعت ژئوممبران و لوله سازی پلی اتیلن سنگین اروپا مورد استفاده قرارمی گیرد که این روش نتایج پشابه با آزمون های تنش محدود ارائه می کند.
روش چند پارامتره Hoechst: روشی که تنش های دو محوره و آزادسازی تنش برای پیش بینی طول عمر ژئوممبران بکار برده می شود و می تواند شامل جوش ها نیز گردد.
مدل سازی Arrhenius:این روش برای آزمایش ژئوممبران(و دیگر ژئوسنتتیک ها) در شرایط مدفون و معرض آفتاب کاربرد دارد.

منتشر شده در طول عمر ژئوممبرین